Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening

Arbeidsrett

 

Barn og familierett

 

 

 

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

 

 Arv og skifte

    

      

Fast eiendom

 

 

    

    

Tomtefeste

Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396


Alminnelig praksis og eiendomsmegling.

     

                               

 

 

 

 

 

  

Begrenset opptak av nye klienter fra 01.01.2022

idet virksomheten gradvis skal trappes ned.

     

                               

 

 

 

 

 

  

Kontoret er lett tilgjengelig i Kongsberg sentrum.

Gode parkeringsmuligheter.

   

 

                               

 

 

 

 

 

  

 

  

                               

 

 

 

 

Kontortid tirsdag - torsdag, kl 0900 - 1500

   

 

                               

 

 

 

 

 

  

 

  

                               

 

 

 

 

 

 Sommerstengt fra 13.06. - 15.08.2022